Skip to content

Betrokkenheid

 

 

Onze visie op betrokkenheid

Centraal binnen onze visie staat het begrip betrokkenheid. De reden dat we met elkaar de boerderij gestart zijn, wat we van elkaar willen vragen, wat we uit willen stralen naar de wereld: het komt steeds neer op betrokkenheid. Heel veel zaken die we met elkaar belangrijk vinden kun je zien in het kader van betrokkenheid en gaan dan leven. Per persoon kan die betrokkenheid heel andere vormen aannemen. De een is wellicht meer gericht op de teelt, de ander op het eten en verbouwen van gezond voedsel, de natuur, de volgende generatie, de aarde, elkaar of richting de maatschappij. En dat is prima. De diversiteit onder onze leden is groot en dat heeft meerwaarde.

Juist omdat de diversiteit zo groot is, is onze gewenste houding open, respectvol en nieuwsgierig. We weten dat we het binnen de coöperatie samen moeten doen en we weten ook dat het een avontuur, een groeiproces is, om de boerderij samen op te bouwen en te laten ontstaan. Dat vraagt durf en doorzetten. Daarom is het belangrijk om oog te hebben voor elkaar, elkaar te ontmoeten en het gesprek aan te gaan. We moeten waken voor verdeeldheid en conflicten en onszelf niet voorbij-lopen, want we zijn met veel mensen, die allemaal eigen behoeften en wensen hebben.

De Herenboerderij draait om meer dan eten alleen. De betaalde inleg en contributie wordt niet alleen in verband gebracht met de opbrengst van het land, maar ook met andere zaken die we belangrijk vinden in het leven. We geven ruimte aan de vele vormen van betrokkenheid, met onze boerderij als centraal gegeven en mogen ook plukken van de sociale opbrengst.

De organisatie kent inmiddels vele werkgroepen, teams en ploegen die elk een eigen betrokkenheidsterrein hebben. Zo zijn er werkgroepen op het gebied van de interne betrokkenheid, zoals catering en activiteiten, de maatschappelijke betrokkenheid, monitoren van biodiversiteit en duurzaamheid en het verwerken van voedsel en zijn er ploegen voor de teelt en om te klussen. Regelmatig komen er nieuwe werkgroepen en ploegen bij. Elk idee mag er zijn, elke inzet wordt gewaardeerd.