Skip to content

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wij zijn onderweg om een Herenboerderij te realiseren. Een eigen boerderij waarmee we grip krijgen op wat we eten en de wijze waarop dat geproduceerd wordt. Er is nog plaats voor nieuwe leden. Samen met jou willen we dit avontuur aangaan en ervaring opdoen rondom ‘samen duurzaam voedsel produceren’.

Omdat we misschien nog niet op alle individuele vragen een exact antwoord kunnen geven, hebben we hieronder veelgestelde vragen en de antwoorden op een rijtje gezet.

Als je wilt zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat op een herenboerderij kun je het filmpje, opgenomen op de reeds bestaande Herenboerderij Wilhelminapark in Boxtel, bekijken.

Wat is een Herenboerderij?

Een Herenboerderij is een kleinschalig coöperatief gemengd boerenbedrijf. Een coöperatie van ongeveer 200 huishoudens is eigenaar en samen hebben ze een boer in dienst die exclusief voor hen, het eten produceert dat ze willen. Denk daarbij aan groenten, fruit, aardappelen, uien en vlees van runderen, varkens en kippen. Een Herenboerderij is 15 tot 20 hectare groot en voedt circa 500 mensen.

Herenboeren

 • Herenboerderij Hoeve van der Meulen is coöperatie gevormd door een groep mensen uit de omgeving van Goes die samen een eigen boerderij beheren: een Herenboerderij. Dit doen ze door gezamenlijk grond te pachten van Het Zeeuws Landschap en een boer aan te nemen. Een Herenboerderij bestaat uiteindelijk uit ongeveer 200 huishoudens ofwel 500 monden. Met elkaar vormen we een coöperatie. De leden zijn mede-eigenaar van de boerderij en worden nauw betrokken bij de productie van ons voedsel, zodat we weten waar ons eten vandaan komt.

  De visie achter een Herenboerderij is: meer grip op wat je eet, de voedselketen verkorten door consument en producent dichter bij elkaar te brengen, dierenwelzijn, eten met aandacht voor landschap en respect voor natuur. Dat alles met als dieper liggend doel om de uitputting van de aarde een halt toe te roepen en een leefbare planeet achter te laten voor de generaties na ons. En zo’n beweging samen met anderen te vormen! Want het fundament van zo’n Herenboerderij bestaat uit een groep mensen met deze zelfde intenties.

Duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel

 • De leden beslissen gezamenlijk wat ze willen eten. De coöperatie stelt elk jaar een teeltplan vast. De bodem van de Herenboerderij bepaalt wat er in technische zin aan groenten en fruit verbouwd kan worden. Maar het zijn de bodem, de seizoenen en de wensen van de Herenboeren, die bepalen wat er daadwerkelijk op die grond verbouwd gaat worden en welke dieren er gehouden worden. Vanzelfsprekend eten de Herenboeren dus met de seizoenen mee. Het is de bedoeling per week in ieder geval vijf soorten groenten van het land te halen. Waarmee, is de ervaring van draaiende herenboerderijen, bij volledig in bedrijf zijn in zo’n 60% van de voedselbehoefte van de leden kan worden voorzien. 

Hoe werkt het?

 • We weten nog niet precies hoe het ophalen van de oogst geregeld gaat worden, maar ga er voorlopig maar van uit dat de oogst wekelijks opgehaald kan worden op Hoeve van de Meulen in ’s Heer Abtskerke.

Financiën

 • Het lidmaatschap kost eenmalig €2000,- voor een gezin en eenmalig €1000,- voor een eenpersoons huishouden. Daarbij geef je op met hoeveel gezinsleden je deel gaat nemen. (eenpersoons huishouden is maar voor 1 persoon) Per deelname kun je aangeven of je met of zonder vlees wilt afnemen. Kostprijs per persoon per maand moet nog vastgesteld worden door de ledenvergadering maar zal ongeveer €60,- per mond, zonder vlees, worden in het eerste jaar. (1x per jaar kun je het aantal deelnemers wijzigen) Je legt je voor 3 jaar vast voor deelname aan de coöperatie. Deze bedragen zullen maandelijks via incasso afgeschreven worden. Heb je interesse in dit concept, stuur dan mail naar hvdmeulen@herenboeren.nl
   
  Oprichting
  Het opstartkapitaal van onze Herenboerderij is bijeengebracht door de leden. Met dit geld worden de eerste grote investeringen betaald om de boerderij op te kunnen starten. Denk hierbij aan grondwerk, aanleg van een waterbassin, tunnelkassen, aanschaf van vee, kleine machines en gereedschap. Het hele proces van oriëntatie, onderzoek, realisatie tot een gezonde exploitatie wordt begeleid vanuit Herenboeren Nederland. Dit kost 75.000 euro. NB. de aankoop van land maakt geen onderdeel uit van het startkapitaal.
   

  Exploitatie

  Op jaarbasis bedragen de totale exploitatiekosten voor een Herenboerderij ongeveer 250.000 euro die betaald wordt uit de contributie van de leden (zie boven). In de contributie zit ook een jaarlijkse bijdrage aan Herenboeren Nederland verwerkt van ongeveer 40 euro per persoon per jaar.

Overig

 • De Herenboerderij is van haar leden. Elk lid kan dus met initiatieven komen. Te denken valt aan het organiseren van excursies voor scholen in de omgeving, het organiseren van workshops om bijvoorbeeld voedsel houdbaar te maken tot de winter, of het inschakelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar de ontwikkeling van de boerderij zelf heeft eerste prioriteit.